Gedragscode

Voor leden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Preambule

De leden van de NRTO leveren dagelijks hun bijdrage aan de ontwikkeling van talenten, van jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn onze leden sparring partner voor bedrijven op het gebied van leren en ontwikkelen. De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van zijn leden. Doel van de NRTO gedragscode is daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. Deze gedragscode geldt ook voor onderaannemers en samenwerkingspartners van NRTO-leden die namens hen diensten leveren. De gedragscode functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche.

Lees hier de volledige gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)