Welkom bij ORGB het opleidingsinsitute bij u in de regio

Orgb opleidingen

Begeleid Leren

De toekomst zit in kennis

Begeleid Leren

Onze deelnemers zijn altijd bezig met een verandertraject. Veelal is dat de transitie van een leven zonder werk naar een werkend leven. Deze transitie, deze verandering, moet begeleid worden. Bij de niveaus waarop wij onze opleidingen verzorgen is het goed doorlopen van dit transitietraject vaak belangrijker dan de kennis en vaardigheden die bij de gekozen beroepsopleiding horen. 

De begeleiding is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen in het project. Daar hebben wij de term Begeleid Leren voor bedacht. Het slaat vooral op de manier waarop wij aan de begeleiding vorm geven door de inzet van professionals,  zoals psychologen, (ortho)pedagogen, arbeidsdeskundigen en wat nog meer nodig mocht zijn om succesvol te kunnen zijn.